Staţiunea de odihnă şi tratament Voineasa

Voineasa este o staţiune permanentă de importanţă naţională situată pe Valea Lotrului, în judeţul Vâlcea, la poalele Munţilor Lotru, la o altitudine de aproximativ 700 m şi la 60 Km. distanţă de municipiul Râmnicu Vâlcea.

Clima este caracteristică depresiunilor intramontane, cu veri răcoroase şi ierni friguroase.

Principalul factor natural de cură îl reprezintă climatul tonic, cu aer curat, lipsit de praf şi ionizarea accentuată a atmosferei.

Este o staţiune recomandată şi pentru petrecerea vacanţei, atmosfera de aici fiind liniştită, deconectantă.

Această staţiune aparţine primului judeţ atestat documentar din România în anul 1392, actul fiind emis de domnitorul Mircea cel Bătrân. În prezent reşedinţa judeţului Vâlcea este municipiul Râmnicu Vâlcea.

Indicaţii terapeutice

 • neuro-astenii
 • anemii secundare
 • surmenaj fizic şi intelectual
 • astm bronşic
 • silicoză
 • bronşite asmatiforme

Resurse de tratament

În baza de tratament există aparatură modernă pentru procedurile ce se efectuează aici.

Un factor terapeutic important este climatul excelent, tonic, cu aer curat bogat în radiaţii ultraviolete, aerosoli ozonizaţi şi ionizaţi.

Tratamente

Împachetări cu parafină, aerosoli, inhalaţii, băi de plante, electroterapie, kinetoterapie, gimnastica de recuperare masaj;

Clima

Voineasa are un climat cu veri răcoroase(în luna iulie temperatura medie este de 14 grade Celsius), iernile sunt blânde. Fiind în zonă montană cu climat subalpin blând, staţiunea are atracţii deosebite pentru pescuit în Râurile Lotru, Voineşiţa şi în lacul Brădişor, dar şi condiţii pentru vânătoare în pădurile frumoase din zonă.

Istoric

Despre asezarea Voineasa

În scrierea lui Alexandru Vlahuţă ROMÂNIA PITOREASCĂ, găsim scris înainte de anul 1958: „ Tot pe Lotru, dar în fund de tot, dincolo de meterezele Parângului, e Voineasa, sat mare şi bogat, tăinuit în mijlocul codrilor silhui, într-un luminiş adăpostit, unde iernile sunt dulci şi verile sunt răcoroase, şi unde viaţa retrasă şi tihnită a acelui cuib de români ne aminteşte aşa de bine veacurile petrecute de strămoşii noştri în ascunzătorile Carpaţilor, pe când curgeau pe şesurile Dunării puhoaiele de barbari.”

Voineasa se află la o distanţă de aproximativ 60 km. De Râmnicu Vâlcea, reşedinţa Judeţului Vâlcea, drumul fiind modernizat în prezent.

Atracţii turistice

 • Mânăstirea Cozia
 • Peştera Polovraci
 • Peştera Muierii
 • Târgul de ceramică ”Cocoşul de Horezu”
 • Lacul Vidra

Despre judeţul Vâlcea

Judeţul Vâlcea este situat în sudul României şi se învecinează cu judeţele Alba, Sibiu, Argeş, Olt, Dolj, Gorj şi Hunedoara.
Este în aşa fel aşezat geografic încât găsim pe suprafaţa sa toate formele de relief.

Amintim: dealuri subcarpatice, lunci, podiş, Munţii Cozia, Căpăţânii, Făgăraş, Lotru şi Parâng. Există aici una din cele mai mari depresiuni intramontane numită Ţara Loviştei.

Despre Muntele Cozia se spune că ar fi Muntele KOGAION, Muntele Sfânt al străbunilor noştri daci.
Judeţul Vâlcea are importante resurse minerale, atât pentru economia judeţului cât şi pentru economia naţională cum ar fi: exploatarea de mică, pegmatite de cuarţ şi feldpast şi calcar de lângă Voineasa. Sunt exploatări de sare, cărbune brun, ţiţei şi gaze naturale, izvoare de ape minerale în localităţile Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Govora.